Vinderklasse markprøve Ravnholt d. 08.11.2006. Que blev 3. vinder