Vinderklasse markprøve Pandebjerg d. 15.10.2006. Cheetah får udmærkelse.