Working test vinderklasse på Falkensteen d. 27.08.2006. Cheetah blev 3. vinder.